1) Gjesteparkeringsplasser

Styret har mottatt flere klager på at gjesteparkeringsplassene ikke benyttes kun av gjester, men at både beboere og biler fra naboområdet benytter gjesteparkeringen regelmessig til ordinær parkering.  Vi har derfor besluttet å endre reglene for gjesteparkering og strammet inn disse.  Formålet er at vi fortsatt skal ha gode parkeringsmuligheter for gjester på besøk, men å unngå at plassene brukes av beboere i området til ordinær parkering.  Det blir derfor to endringer:

  • Gjester kan kun parkere i maksimalt 2 døgn sammenhengende (mot 3 døgn i dag). Gjester kan altså fortsatt parkere eksempelvis fra fredag etter middag til søndag ettermiddag
  • Karantenetiden økes fra 24 timer til 48 timer. Det vil si at dersom man har parkert som gjest i sameiet i inntil 2 døgn, må det gå 2 døgn før gjester igjen kan benytte gjesteparkeringsplassene.

2) Parkering inne på området

Vi har fortsatt mye kjøring inne på området til tross for bompassering, og det er mange som når man først har kjørt inn på området parkere mye lenger enn 20 minutter som er tillatt.

Dette blir nå skjerpet inn og styret vil derfor informere om at håndhevelsen av dette av parkeringsselskapet nå vil bli skjerpet inn og at man får bot der man parkerer lenger enn 20 minutter.

Beboere kan enkelte ganger naturligvis ha behov for å parkere lenger enn 20 minutter, eksempelvis ved flytting.  Vaktmester må da kontaktes i forkant av parkeringen slik at det kan registreres at den aktuelle bilen har tillatelse til å stå lenger enn 20 minutter.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Jesperud boligsameie