Om oss

Jesperud Boligsameie ............

 

Styret

Styret i sameiet er valgt på årsmøtet som avholdes hvert år i april.
Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og valget er fordelt slik at ikke hele styret skal velges på nytt hvert år.
Nedenfor finner du en generell presentasjon av det fungerende styret.

Styret 2020/2021

Styreleder - Henning Hoel
Tlf: 990 30 906

Personalansvar for vaktmester, teknisk ansvarlig, forsikring, kommunekontakt

Styremedlem - Jon Langset
Bolig: F.B. 50
Tlf: 920 13 958

Styremedlem - Qamar Zaman
Bolig: F.B. 50
Tlf: 918 34 454

Styremedlem - Erik Chr. Green
Bolig: F.B. 38
Tlf: 917 55 648

Styremedlem - Branko Tollofsen
Bolig: F.B. 34
Tlf: 484 42 506

Vara - Heidi Slopianka
Bolig: F.B. 54
Tlf. 936 50 302

Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Besøksadresse:
Arbeidersamfunnets plass 1
P. B. 8944 Youngstorget, 0028 Oslo

Telefon:
22 98 38 00

Epost:
usbl@usbl.no

Web:
www.usbl.no

Vår rådgiver:
USBL
Tlf. 08725