Til seksjonseiere i Jesperud boligsameie - årsmøtet 2023

Det vises til Lov om eierseksjoner §41:

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

 Jesperud boligsameie har planlagt ordinært årsmøte torsdag 27.april.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.  Forslag som seksjonseier ønskes behandlet på sameiermøtet må være styret i hende senest 13. mars.   

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:

-  det går klart frem at saken ønskes behandlet på sameiermøtet,

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe sameiermøtet å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes helst på e-post til styreleder:

henning@ahw.no

Eller alternativt pr post til:

Jesperud boligsameie

Att. Henning Hoel

c/o Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS

Pilestredet 29 B

0166 Oslo

 

 

Vennlig hilsen

Jesperud boligsameie

Styret