Til seksjonseiere i Jesperud boligsameie - årsmøtet 2022

 

Det vises til Lov om eierseksjoner §41:

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

 

Jesperud boligsameie har planlagt ordinært årsmøte onsdag 27.april.

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og

hvor møtet skal avholdes.  Forslag som seksjonseier ønskes behandlet på sameiermøtet må være styret i hende senest 1. mars.   

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på

sameiermøtet er det ønskelig at:

 

-  det går klart frem at saken ønskes behandlet på sameiermøtet,

 

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe sameiermøtet å behandle og ta stilling til saken.

 

Forslag sendes helst på e-post til styreleder:

henning@ahw.no

 

Eller alternativt pr post til:

 

Jesperud boligsameie

Att. Henning Hoel

c/o Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS

Pilestredet 29 B

0166 Oslo

 

Gjennomføring av møtet – Koronautbruddet

Grunnet Korona-utbruddet vil styret gi nærmere informasjon om gjennomføring av møtet. Styret tar sikte på å gjennomføre årsmøtet fysisk, men alternativet blir digital gjennomføring dersom dette ikke er mulig grunnet smittesituasjonen. Styret vil komme nærmere tilbake til hvordan møtet skal gjennomføres i innkallingen.

 

Vennlig hilsen

Jesperud boligsameie

Styret