SØPPEL I JESPERUD BOLIGSAMEIE

Vi har dessverre flere tilfeller av at det kastes søppel på uteområdene, det settes igjen i fellesareal eller ved siden av containere som er fulle.

Dette vises spesielt godt nå når snøen snart har smeltet bort. Styret ønsker derfor å henstille til alle om å hjelpe til med å holde sameiet rent og pent. Forsøplingen går utover alle ved at det blir utrivelig og at man får høyere kostnader (vi betaler alle dette i fellesskap gjennom felleskostnadene). 

  1. Vaktmester tar søppelrunder - dugnad

Vaktmester har i dag en runde i uken, men vil utvide til å plukke søppel mandager og fredager.  Vi håper alle kan hjelpe til å fjerne søppel man ser løpende slik at vi har det pent i sameiet.

 Det vil også avholdes dugnad i starten av mai, og på dugnaden fikk vi fjernet veldig mye i fjor – og styret vil takke alle som bidrar på dugnadene 😊.

  1. Søppel på bakken / uteområder

Det er naturligvis ikke tillatt å kaste søppel på bakken, Vi forutsetter at dette er selvsagt for alle voksne, og styret oppfordrer alle til å ta en samtale med sine barn, og forklare at man må kaste søppel i søppelkasser/containere.

  1. Søppelkasser ute

Søppelkassene ute tømmes av vaktmester, men disse er tenkt til mindre avfall som papir mv.  Ofte så opplever vi at det er kastet mange poser med avfall i søppelkassene og de blir da helt fullt før vaktmester før tømt de.  Vi ber om at poser kastes i de nedgravde søppelcontainerne.

  1. Nedgravde søppelcontainere

Vi har også problemer med at papp setter seg fast i åpningen fordi man ikke river opp denne helt. Pappcontainerne virker da fulle selv om det er masse kapasitet igjen. Pass på å rive/kutte opp papp i små biter slik at disse ikke setter seg fast.

Dersom pappcontainer eller restavfall er fulle – ikke sett søppel ved siden av containerne men gå til en av de andre stasjonene.

  1. Gjenstander, møbler som settes igjen på fellesareal

Det er ofte at det settes igjen større gjenstander i fellesarealene som sameiet må fjerne.  Dette er ikke tillatt, og der vi finner ut hvem som har satt igjen gjenstander, møbler vil styret fakturere kostnadene til seksjonseier.  Meld fra til styret/vaktmester hvis du oppdager dette, og også om du vet hvem som har satt igjen gjenstandene.  

  1. Garasjeanlegget

Det lagres flere steder gjenstander/søppel som ikke skal plasseres i garasjen. Husk at det kun er tillatt å lagre dekk og skiboks på garasjeplasser.

  1. Ordensreglene

Sett deg inn i alle ordensreglene som du finner på https://jesperud.borettslag.net/vedtekter-husordensregler-innkallinger-og-protokoller/