Resultatet av spørreundersøkelse om tv/bredbåndsløsning

Jesperud boligsameie

 

Vi har nå resultatet av spørreundersøkelsen som ble som følger:

       A)   Bare bredbånd, den enkelte bestiller eventuelt selv ønsket tv-pakke

             44 Stemmer

       B)  Bredbånd med en liten tv-pakke kollektivt (eksempelvis frihet S eller Riks-tv favoritter)

            24 Stemmer

       C)  Bredbånd med “vanlig” tv-pakke og individuell frihet for den enkelte seksjonseier for å velge mellom høyere hastighet eller mer tv-innhold

            57 Stemmer

 Styret vil derfor arbeide videre med alternativ C som fikk flest stemmer, og gå i nærmere forhandlinger med leverandører i forhold til pris, bindingstid mv.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon når vi har inngått avtale med leverandør (både i forhold til vilkår, installasjon mv.).

 

Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! 😊

 

Oslo, 17. januar 2024

Jesperud boligsameie

Styret