Her er innkalling og protokoll fra årsmøtet (protokollen må leses i sammenheng med innkallingen).  Kort oppsummert ble det følgende resultat i forhold til ekstrasakene som årsmøtet har behandlet i år::

- Sak 5.1:  Forslaget om nye ordensregler fra styret ble godkjent.
- Sak 5.2:  Forslaget om endring av ordensreglene med totalforbud mot grilling ble ikke godkjent.
- Sak 5.3:  Forslag om fullmakt til styret for å selge tidligere søppelrom til seksjonseier ble ikke godkjent  (et flertall stemte for forslaget men det fikk ikke nødvendig 2/3 flertall)
- Sak 5.4:  Styrets forslag om at man ikke installerer varmekabler ble godkjent (oppfølgning av tidligere sak for årsmøtet)
- Sak 5.5:  Forslag om å etablere system med automatisk skiltgjenkjenning ble ikke godkjent
- Sak 5.6  Forslag om å øke prisen for bompassering fra kr. 20,- til kr. 30 ble ikke godkjent.

Innkalling til årsmøtet, protokoll og oppdaterte husordensregler ligger under 'Vedtekter, husordensregler, innkallinger og protokoller'.