Nytt akonto beløp for varmtvann fra 1.7.2023

Ista/Usbl har nå foretatt avregning av varmtvann for 2022, og det viste seg at mange seksjonseiere hadde betalt inn for lite akonto og fikk høye beløp å betale ved avregningen.  

Dette skyldes blant annet at akonto-beløpene ikke var justert etter sterk økning i strømprisene de siste årene (det er fjernvarmesom benyttes til å varme opp vannet). Tidligere har kun de seksjonseiere som har henvendt seg til styret/Usbl fått justert akonto-beløpet for 2022.

Styret har derfor besluttet å øke akonto-beløpet basert på forbruk og priser i 2021/2022, fra og med 1.7.2023. 

Justeringen i akonto vil kun være basert på sameiebrøk, og ikke tidligere forbruk av varmtvann for den enkelte leilighet.  Bakgrunnen for dette er at en regulering av akonto etter sameiebrøk er inkludert i avtalen med Usbl, mens en individuell vurdering av nytt akonto-beløp basert på forbruk for alle 360 leiligheter ville blitt belastet etter medgått tid.

Dette innebærer at det fortsatt kan bli større avvik mellom akonto-beløp og avregningen, men for de aller fleste vil akonto-beløpet stemme bedre overens enn det gjorde for avregningen i 2022. 

Mange vil merke at de totale felleskostnadene derfor øker fra 1.7.2023, men dette er ikke en reell økning av utgiftene.  Dersom man betaler inn mer akonto enn forbruket for 2023 viser vil man få dette når avregningen for 2023 gjøres i 2024.

Styret har fått forespørsel om avregninger kan foretas hyppigere enn en gang i året, men det vil også medføre betydelig høyere administrasjons- kostnader så vi avventer dette inntil videre. Styret oppfordrer alle til å redusere eget forbruk og følge med på dette. Alle seksjonseiere har fått tilsendt brukernavn og passord slik at man kan følge med på eget forbruk hos www.istaonline.no.

 

 Med vennlig hilsen

Styret Jesperud boligsameie