Nasjonal kommunikasjons myndighet informerer om at slukking av 2G nettet innen kort tid.

Ved overgang til 4G-nettet vil det bli benyttet et 12-sifret telefonnr:

FB24:          Tlf 580012114155

FB 52-54:    Tlf 580012114156

FB 56:         Tlf 580012114157

Det er mulig at leverandøren av systemet vil sende ut SMS om de nye nr. 

Det nye systemet kan både bruke oppringing som dag, i tillegg kan SMS eller egen App benyttes (kommer tilbake til denne).

 

Kontakt vaktmester hvis det er noe uklart eller du ønsker å få tilgang (engangslisens).