Årsmøtet i sameiet vedtok i 2020 å etablere IN-ordning for fellesgjelden (individuell nedbetaling).   Dette innebærer at når enkelte sameiere nedbetaler på fellesgjelden, vil fordeling av gjelden ikke følge den ordinære sameiebrøken.

Når man ikke har en IN-ordning så er det ikke noe problem om den faktiske innbetalingen av renter/avdrag på lånet avviker fra hva som er innbetalt fra seksjonseierne fordi et «overskudd» eller «underskudd» følger sameiebrøken (og seksjonseierne vil ha «riktig» andel av formue/gjeld uansett). Det er da ikke behov for noen avregninger ved renteendringer.

Etter at sameiet har vedtatt en IN-ordning må derimot forretningsfører Usbl sørge for at innbetalingene stemmer eksakt med faktiske renter og avdrag.  Hvis det nå er avvik vil eksempelvis en seksjonseier som har nedbetalt fellesgjelden i realiteten bli belastet for renter/avdrag man ikke skal ha der innbetalingene er for lave (renteøkninger), eller motsatt få del i en økning i formue/disponible midler som man ikke skal ha hvis innbetalingene er for høye (rentereduksjoner).

Usbl har nå sendt ut er en avregning for renter/avdrag fra Usbl fordi de ordinære felleskostnadene har vært for lave i forhold til den renteøkningen som har vært på sameiets lån. Felleskostnadene produseres/reguleres hver 3 måned, mens bankene varsler normalt bare 6 uker i forveien av renteøkninger, så det vil bli ofte bli avvik ved renteendringer.  Normalt gjøres dette en gang i året, men det vil kunne skje oftere nå ved de store renteøkningene man har hatt for at avregningene ikke skal bli for store.

Til orientering har vi i 2022 hatt 4 renteøkninger som følger (ved utgangen av 2021 var renten 2,79%):

28.1 - økning til 2,95%
27.4 - økning til 3,20%
27.7 - økning til 3,70%
15.9 - økning til 4,20%

Rent teoretisk kan det bli inntil 4 avregninger i året hvis det kommer store renteendringer i alle kvartal (fakturaer produseres for 3 mnd. av gangen), men det er svært lite sannsynlig.

Det er vanskelig å forutse videre renteutvikling, men hvis vi ser på anslagene for rentebanen i siste pengepolitiske rapport fra september fra Norges bank er anslagene at rentene skal ytterligere opp 0,86% i løpet av 2022/2023 før den synker noe igjen.   De fleste antar at det ikke vil være mer enn maksimalt 1 «dobbel rentehevning» på 0,5% igjen som da gir relativt store utslag, men det kan også skje at det blir 3 (eller 4) vanlige renteøkninger på 0,25% (uten behov for mange avregninger). 


For nærmere informasjon om avregningen for den enkelte leilighet kan man ta kontakt med Usbl sitt kundesenter på telefon 22 98 38 00.


Med vennlig hilsen

Styret i Jesperud Boligsameie